Hotel Capitol

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie „Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług ” R-BUD” Sp. z o.o ” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z dokumentacją zamieszczoną w załącznikach:

Zapytanie ofertowe – wyświetl zapytanie

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) – pobierz formularz