pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Hotel Capitol

Projekt ze środków EFRR

Projekt ze środków EFRR

Instalacja fotowoltaiczna w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług ” R-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w celu poprawy efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług ” R-BUD ” Sp. z ograniczoną a odpowiedzialnością podpisało umowę na realizację projektu ” Instalacja fotowoltaiczna w Firmie Przedsiębiorstwo Budowlane Handlu i Usług ” R-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ” w celu oszczędności energii elektrycznej i redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska w ramach RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa: Oś 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Celem głównym projektu jest produkcja energii elektrycznej. Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu ogółem wynosi: 90.898,87 zł. z czego 65 % będzie finansowane z EFRR w wysokości nie przekraczającej 48.035,98zł.